Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14.15΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 -Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την  31η του μηνός Μαρτίου του 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

-Έγκριση των όρων των διακηρύξεων των δημοπρασιών για την εκμίσθωση των αναψυκτηρίων του Δήμου, στην Δ.Κ. Καλαμπακίου, στην Τ.Κ. Καλαμώνα και στην Τ.Κ. Φτελιάς

-Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. 10/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στην προμήθεια  «Ειδών Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων» β) κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού.                                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                    

                                                                    Δαλακάκης Δημήτριος 


Δεν υπάρχουν σχόλια: