Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Με δώδεκα (12) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, στην αίθουσα συνδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 08/12/2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.-Αποδοχή χρημ/σης ποσού 39.768,66€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης θεσμού σχολικού τροχονόμου και κατανομή ποσού 36.972,66€ (δ’ δόσης 2014 λειτουργικών δαπανών) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.-Έγκριση ή μη της αριθ. 177/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου (8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου έτους 2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

3.-Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης της δημότισσας Στογιάννη Συρματώ από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

4.-Απόφαση ορισμού επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

5.-Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

6.-Έγκριση τροποποίησης της μελέτης θέρμανσης (μεταβολή της θέσης τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων) του έργου «Κατασκευή Πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα βελτίωσης-συντήρησης υποδομών Δ.Δ  Αγ.Αθανασίου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

8.-Έγκριση συνεργασίας Δήμου Δοξάτου με αδειοδοτημένη μονάδα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

9.-Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Δ.Κ Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Οικ.Υπηρεσία)

10.-Έγκριση έκθεσης επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 περί καθορισμού μισθωμάτων αναψυκτηρίων Δήμου Δοξάτου.(Εισηγητής: Οικ.Υπηρεσία)

11.-Έγκριση ή μη υπογραφής σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσων του παραπάνω συστήματος. (Εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: