Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Έναρξη Εγγραφών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δοξάτου.

                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                    ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
-Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δοξάτου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθηση και Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους για την έναρξη δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014 – 2015 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
-Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται: α) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και β) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
-Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
-Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά από την Ιστοσελίδα του Δήμου www.doxato.gr και να την αποστείλουν με email στη διεύθυνση: kdvm026@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΔΒΜ Δήμου Δοξάτου (πρώην Δημαρχείο Κυργίων) στα Κύργια. Ώρες λειτουργίας γραφείου 09:00- 14:00.
-Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε από τις 8 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΚΔΒΜ στο πρώην Δημαρχείο Κυργίων ή στο τηλέφωνο: 2521071821
Η Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ Δήμου Δοξάτου
          Ελευθερία Χατζάσκου
Εδώ  μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα τοπικής  εμβέλειας και εδώ  τα διαθέσιμα προγράμματα εθνικής εμβέλειας 
http://www.doxato.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: