Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00΄στο Καλαμπάκι, για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2013.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Τους Δημότες

Τους κατοίκους και τους φορείς του Δήμου


Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 24/06/2014 ημέρα Τρίτη, και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, του Δήμου Δοξάτου.
          O Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: