Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Προσλήψεις 38 φυλάκων και καθαριστών στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης.


Προσλήψεις στους Αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης λόγω επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας.

-Την πρόσληψη 38 ατόμων για την φύλαξη των Αρχαιολογικών Χώρων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, λόγω διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, πέτυχε η ΠΑΜ-Θ μετά από επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της ΠΑΜ-Θ κ.Γεώργιος Γερομάρκος στον Υπουργό Πολιτισμού κ.Πάνο Παναγιωτόπουλο, αλλάζοντας έτσι την αρχική του απόφαση που δεν συμπεριελάμβανε την Περιφέρειά μας.

-Στη νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου σχετικά με την επέκταση του ωραρίου των αρχαιολογικών χώρων (από τις 08:00 έως τις 20:00),  εντάσσονται πλέον και οι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

-Έτσι σύμφωνα με την νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:

ΙΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα): Σύνολο έντεκα (11) άτομα, από τα οποία: επτά (7) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστών.

ΙΘ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ροδόπη-Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: τέσσερα (4) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.

ΛΑ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ξάνθη): Σύνολο εννέα (9) άτομα, από τα οποία: έξι (6) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.

12η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα, Δράμα): Σύνολο: τέσσερα (4) άτομα, από τα οποία: τρία (3) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.

15η ΕΒΑ (Ροδόπη, Ξάνθη, Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) Νυχτοφυλάκων και ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.


http://www.dramania.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: